За нас

Тайм Сървиз ООД е изграден от млад, енергичен и иновативен колектив, който обича да се справя с предизвикателствата в сферата на авторемонтните услуги.

Любовта на екипа към автомобилите го подтикна към създаването на услуга за управление на автосервизи, като по този начин ще се подобри управлението на времето и работата в автосервизите, което от своя страна ще подобри драстично удовлетвореността на техните клиенти, от извършените от тях услуги.

Ние от Тайм Сървиз ООД смятаме, че можем да бъдем надежден партньор на всеки автосервиз, който желае да се развива устойчиво в днешната динамична бизнес среда и на всеки, който иска да използва възможностите на информационните технологии на 21 век.

Каква е ползата от системата?

Информацията е един от най-ценните ресурси на 21 век. Тайм Сървиз ООД предлага на своите партньори възможността да правят пълни анализи на работата в техните автосервизи, бързо и лесно. Цената вече не е единствения фактор, който определя търсенето, клиентите искат също така - надеждност, прозрачност, ясни условия и иновации в услугите. Екипът на Тайм Сървиз ООД смята, че е разработил продукт, който да бъде в помощ както на автосервизите, така и на техните клиенти за да могат да посрещнат предизвикателствата на 21 век.