Добавяне на Ревю за Авто 100 Сървисис

Добавяне на Ревю за Авто 100 Сървисис

Заглавие *
Вашето мнение
Компетентност *
Коректност *
Комуникация *

Как да напишем ревю

Как да напишем ревю?

ПРЕДИ ДА ПУБЛИКУВАТЕ РЕВЮ
  • Трябва да сте посещавали сервиза за който пишете ревю и да е бил извършен поне един ремонт.
Как да оформя Заглавието?
  • С не повече от 100 символа опишете максимално кратко своето мнение за дадения автосервиз.
Какво да пиша в Описание?
  • Опишете максимално ясно мнението ви за дадения автосервиз така, че то да бъде максимално полезно за другите потребители.
Какво представляват тагове?
  • Определете вашата удовлетвореност от извършения ремонт от автосервиза за който пишете ревю по критериите компетентност, коректност и комуникация. Оценката ви може да варира от Ужасно (0,5 звезди) до Отлично (5 звезди).